09/06/2021 - 09:14

Fem inflyttningar hos Palmung Mellin Fastigheter i september!

Palmung Mellin Fastigheter välkomnar såväl våra nya hyresgäster som flyttat in till oss i september som de befintliga hyresgäster som nyligen utökat sina förhyrda ytor hos oss.

Epok Interiör, genom bolaget Cepok & Co AB, tillträdde sin lokal på Gruvgatan 39 om 512 kvm den 1 september och ytterligare en inflyttning skedde vid Hulda Lindgrens gata 8 vid samma tidpunkt.

Swedish Stirling tillträdde sin helt nyrenoverade lokal på 777 kvm förra veckan och hyr därefter totalt 1077 kvm på Gruvgatan 35, genom en nettoökning med 384 kvm.

Claessons Trätjära tillträdde den andra delen av sin lokal om totalt 1635 kvm den 1 september och lokalen håller nu på att anpassas till deras behov.

Tibblin Marin & Industriservice expanderade också nyligen med en utökad etablering av bryggor hos Palmung Mellin Fastigheter på Ringön! Bolaget hyr sedan tidigare tre lokaler av Palmung Mellin i samma fastighet vid Järnmalmsgatan 1 / Stenkolsgatan 5.

Vill ni också flytta in till oss? Här finns mer att välja på: https://www.palmungmellin.se/hyr-lediga-lokaler-i-goteborg

 

Uthyrning- och marknad
Telefon: 
031-744 50 45
Mobil: 
0765-46 64 86