07/05/2021 - 10:39

Claessons Trätjära ny hyresgäst på Ringön!

Palmung Mellin Fastigheter har nyligen tecknat ett femårigt hyresavtal avseende en lagerlokal med kontor och personalutrymmen om totalt 1 635 kvm på Stenkolsgatan 5. Vi välkomnar Claessons Trätjära som ny hyresgäst hos oss och ser fram emot ett gott långsiktigt samarbete! Inflyttning sker redan nu under sommaren.

Claessons Trätjäras affärsidé är att fylla behovet av traditionsenliga underhållsmaterial för att vårda och bevara såväl hus som skepp.

Huvudägarna Staffan Classon och Siv Carlsson startade verksamheten som en liten bisyssla redan på 1970-talet, vid sidan av deras yrkesutövning som arkitekter. Sedan början av 90-talet har ”tjärhandeln” varit helt dominerande.

Letar du lokal? Här finns mer att välja på: https://www.palmungmellin.se/hyr-lediga-lokaler-i-goteborg