05/05/2021 - 14:13

Swedish Stirling expanderar på Gruvgatan 35!

Swedish Stirling expanderar ytterligare med nya ytor hos Palmung Mellin Fastigheter på Gruvgatan 35 i Högsbo!

Palmung Mellin Fastigheter har nyligen tecknat ett åttaårigt avtal avseende en helt nyrenoverad kontorslokal på 777 kvm, där Swedish Stirling samtidigt lämnar en mindre kontorslokal. Ombyggnadsarbetet planeras redan och inflyttning sker efter sommaren. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot många fler år tillsammans!

Därmed hyr Swedish Stirling sammanlagt 1 077 kvm på Gruvgatan 35.

Swedish Stirling grundades 2008 och utvecklar stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet samt utnyttjar denna för kommersiellt bruk. Bolagets vision är att etablera stirlingmotorn som det bästa alternativet för lokal produktion av hållbar och klimatsmart el. Swedish Stirling har en evig licens på Kockums stirlingmotor och har sedan grundandet vidareutvecklat tekniken.

I september 2017 lanserade Swedish Stirling en unik containerbaserad lösning, PWR BLOK, där företagets stirlingmotor används för att utvinna energi ur rest- och fackelgaser från industrin. Enligt det oberoende certifieringsföretaget Lloyds´s Register är PWR BLOK det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag och ger större koldioxidbesparingar per investerad krona än något annat energislag.

Letar du lokal? Här finns mer att välja på: https://www.palmungmellin.se/hyr-lediga-lokaler-i-goteborg