12/02/2020 - 16:34

Pågående markarbeten!

Det har skett en hel del markarbeten på våra fastigheter den senaste tiden.

Här är en dagsfärsk bild från det pågående markprojektet omkring Gruvgatan 35 samt Gruvgatan 37-39. Ombyggnaden av utemiljön består bland annat av tillskapande av fler parkeringsplatser, förberedning för elbilsplatser, ny utebelysning, fler cykelparkeringar, nya uteplatser, avfallshantering med sortering samt nya planteringar.

Vi har även genomfört markarbeten på vår fastighet vid Victor Hasselblads gata 9, där vi skapat nya parkeringsplatser i bättre lägen i förhållande till fastigheten. Vi har samtidigt passat på att skapa nya kundparkeringsplatser, elbilsplatser, ny utebelysning, en ny uteplats samt ny stenläggning och uppfräschning vid entréområdet.