05/18/2020 - 10:47

Palmung Mellin köper ny fastighet på Marieholmsgatan!

Palmung Mellin Fastigheter har via bolag köpt en industrifastighet belägen på Marieholmsgatan i Göteborg. Fastigheten är granne med vårt tidigare innehav på Marieholmsgatan 54 som varit i vår ägo sedan 1999.

Fastigheten, som är upplåten med tomträtt, har för närvarande drygt 20 hyresgäster och är cirka 5 600 kvadratmeter. Säljare är Förvaltningsaktiebolaget Marius.

Vi vill i samband med förvärvet välkomna våra nya hyresgäster!

Palmung Mellin äger och förvaltar kommersiella fastigheter i strategiskt valda områden runt Göteborg. Bolaget grundades 1989 och fastighetsbeståndet innefattar i dagsläget ca 64 000 kvm verksamhetslokaler samt ett kontorshotell.