05/13/2019 - 11:13

Swedish Stirling expanderar med nya ytor i Högsbo!

Swedish Stirling (tidigare Ripasso Energy), vilka grundades 2008, expanderar ytterligare med nya ytor hos Palmung Mellin Fastigheter på Gruvgatan 35 i Högsbo! Vi har tecknat ett femårigt avtal avseende en helt nyrenoverad lokal som består av såväl kontorsytor som lager där man bland annat ska bedriva utveckling av stirlingteknologin. Inflyttning sker efter sommaren. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot många fler år tillsammans!

Swedish Stirlings ambition är att utveckla stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet samt att utnyttja denna för kommersiellt bruk. Bolagets vision är att etablera stirlingmotorn som det bästa alternativet för lokal produktion av hållbar och klimatsmart el. Swedish Stirling har en evig licens på Kockums stirlingmotor och har sedan grundandet vidareutvecklat tekniken.

I september 2017 lanserade Swedish Stirling en unik containerbaserad lösning där företagets stirlingmotor används för att utvinna energi ur rest- och fackelgaser från industrin. Produkten har samma klimateffekt som 100-procentigt förnyelsebar produktion, men till rekordlåga 17 öre/kWh, vilket ger betydande bidrag till att minska CO2-utsläppen.