05/24/2019 - 08:11

Autopro Sverige ny hyresgäst på Victor Hasselblads gata 9!

Palmung Mellin Fastigheter har nyligen tecknat hyresavtal avseende 224 kvm kontor med förråd på Victor Hasselblads gata 9 i Högsbo. Vi välkomnar Autopro Sverige AB som ny hyresgäst hos oss!

Autopro Sverige är ett entreprenörsföretag inom industriell automation och IT samt är bland annat auktoriserad ABB-partner för styrsystem och säkerhetssystem.

Företaget projekterar, konstruerar, programmerar och driftsätter utrustningar för övervakning och automatisk styrning av anläggningar främst inom energi-, miljö, och fjärrvärmebranschen. Bland kunderna finns bland annat kommunala värmeverk, energibolag, pappersbruk och stålverk samt leverantörer till dessa. Autopro Sverige grundades år 2003 och inflyttningen hos oss sker den 1 december, efter att nuvarande hyresgäst lämnat kontorslokalen.