03/25/2019 - 17:47

Lexidor expanderar med nya ytor i Marieholm!

Lexidor, vilka grundades på 1880-talet och som tidigare hetat Lindbergs Skyltaffär, expanderar med ytterligare ytor hos Palmung Mellin Fastigheter på Marieholmsgatan 54. I samband med att Lexidor flyttar in i den tillkommande ytan och därefter hyr totalt 828 kvadratmeter, tecknas samtidigt ett nytt treårigt hyresavtal. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Lexidor består av affärsområdena Marine Solutions, Manufacturing, Corporate Solutions och Real Estate Solutions. Bland kundkretsen finns såväl små som medelstora företag samt vissa av de största företagen i världen.