08/21/2018 - 10:20

GreenBuilding-certifiering av Hulda Lindgrens gata 6

Palmung Mellin Fastigheter arbetar med att minska energianvändningen i sina fastigheter och har GreenBuilding-certifierat fastigheten Högsbo 9:14 med adressen Hulda Lindgrens gata 6.

Genom att hyra lokaler i GreenBuilding-certifierade fastigheter stärks ditt företags miljöprofil och visar att ni bedriver ett miljöarbete för att åstadkomma lägre miljöpåverkan.

GreenBuilding är ett EU-initiativ för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing.