06/17/2014 - 11:28

Förvärv i Tuve

Palmung Mellin Fastigheter har förvärvat fastigheten Göteborg Tuve 15:59, med adress Tuvevägen 31-39.
Byggnaderna omfattar totalt 5 120 kvm lokalyta.