Nyheter

Palmung Mellin Fastigheter välkomnar våra nya hyresgäster som flyttat in hos oss i september samt befintliga hyresgäster som ökat med nya ytor vid samma tidpunkt.
Thoréns Markis & Persienn, vilka etablerades 1998, expanderar med nya lagerytor i Palmung Mellin Fastigheters nyligen förvärvade fastighet på Marieholmsgatan 52. Sedan tidigare hyr Thoréns kontor och lager på vår grannfastighet Marieholmsgatan 54. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot fortsatt gott samarbete!
Palmung Mellin Fastigheter har nyligen tecknat hyresavtal avseende en nyrenoverad kontorslokal på Gustaf Dalénsgatan 19 och hyresgästen kommer att flytta in i lokalen i slutet av sommaren. Vi välkomnar Team Accounting Göteborg AB som ny hyresgäst hos oss!
Palmung Mellin Fastigheter har i dag tecknat ett hyresavtal avseende 235 kvm kontor, lager och personalutrymmen på Tuvevägen 39 på Hisingen. Vi välkomnar Astrio Entreprenad som ny hyresgäst hos oss och ser fram emot ett gott samarbete framöver!
Palmung Mellin Fastigheter har nyligen tecknat ett femårigt hyresavtal avseende 528 kvm kontor och lager på Hulda Lindgrens gata 6 i Högsbo. Vi välkomnar BEMA Elautomatik som ny hyresgäst hos oss och ser fram emot ett långvarigt och framgångsrikt samarbete!
Palmung Mellin Fastigheter har via bolag köpt en industrifastighet belägen på Marieholmsgatan i Göteborg. Fastigheten är granne med vårt tidigare innehav på Marieholmsgatan 54 som varit i vår ägo sedan 1999.
Palmung Mellin Fastigheter har nyligen tecknat hyresavtal avseende en lagerlokal på Hulda Lindgrens gata 6. Vi välkomnar PM Telekom AB som ny hyresgäst hos oss!
Palmung Mellin Fastigheter har nyligen tecknat hyresavtal avseende en kontorslokal på Gruvgatan 39 och hyresgästen tillträdde lokalen i förra veckan. Vi välkomnar AB SALTEC International som ny hyresgäst hos oss!
Palmung Mellin Fastigheter har tecknat hyresavtal avseende en kombilokal på Gruvgatan 35 och hyresgästen kommer inom kort att flytta in i lokalen. Vi välkomnar After Print Grafiska AB som ny hyresgäst hos oss!
Palmung Mellin Fastigheter tar spridningen av Covid-19 på stort allvar och personalen stannar hemma vid symtom, även om de är lindriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Pages