Integritetspolicy

Information om Palmung Mellins Fastigheters behandling av dina personuppgifter.

Palmung Mellin Fastigheter AB, org. nr 556502-2083, med adress Gustaf Dalénsgatan 19, 417 05 Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller Palmung Mellin Fastigheter när ytterligare information om lokaler efterfrågas.

Palmung Mellin Fastigheter värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).

Vilka personuppgifter avses?
Dina personuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) kommer att behandlas av Palmung Mellin Fastigheter i syfte att återkomma till dig med ytterligare information gällande lokaler. Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer vi följaktligen inte ha möjlighet att besvara förfrågan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är enligt Palmung Mellin Fastigheters bedömning nödvändig i enlighet med ditt önskemål att mottaga ytterligare information. Dina personuppgifter kommer inte att lagras på hemsidan utan sänds endast vidare via e-post till ansvarig som kommer att kontakta dig.

Dina rättigheter
Du har rätt att av Palmung Mellin Fastigheter begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet). Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot Palmung Mellin Fastigheters behandling av dina personuppgifter om du anser att Palmung Mellin Fastigheter inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende Palmung Mellins behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.